Temat: Szanse i zagrożenia współczesnego dzieciństwa (dzieciństwo medialne, osamotnione, dziecko w rodzinie ryzyka)
Prowadzący: Monika Kurzynoga –  doświadczony pedagog rodzinny, pracuje w domu dziecka, jest kuratorem rodzinnym.  Współpracuje ze Stowarzyszeniem Wiosna jako ekspert regionalny. Prowadzi zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.  Jest trenerem w firmie szkoleniowo-doradczej
Cel:
Budowanie świadomości na temat wielowymiarowości współczesnego dzieciństwa:
- globalizacja i dzieciństwo – szanse i zagrożenia,
- sytuacja dzieci we współczesnym świecie (min. dzieci na eksport, dzieci wojny, dzieci na „części zamienne”, itd),
Zapoznanie z pojęciami  i źródłami dzieciństwa: medialnego osamotnionego, konsumpcyjnego, dzieciństwa w rodzinie ryzyka
- komputer i telewizja w życiu dziecka,
- reklama „dźwignią współczesnego dzieciństwa”,
-  samotne dzieciństwo,
- dzieciństwo  na tle wybranych sytuacji kryzysowych w rodzinie.
Zapoznanie się  z obawami i oczekiwaniami dziecka w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań własnych:
- zagrożenia dostrzegane przez dziecko we współczesnym świecie i obawy z nimi związane,
- oczekiwania dziecka wobec najbliższej rodziny (min. sposoby  spędzania czasu wolnego).
Dla kogo?:
Tematyka szkolenia skierowana dla wszystkich dorosłych, którzy chcą bliżej przyjrzeć się współczesnym wymiarom dzieciństwa. Rodzice i wychowawcy chętni do refleksji i otwarci na szerokie i różnorodne ujęcie dzieciństwa, zapewne odnajdą tu interesujące dla siebie kwestie i włączą do dyskusji, dzieląc się własnymi poglądami i poznając doświadczenia innych.
Metody:
6 godzin, część teoretyczna + aktywne formy nauczania (warsztaty, ćwiczenia).
Ilość osób: min. 8 - max. 16 osób
Miejsce: Wrocław, ul. Worcella 18 -  Świetlica OAZA
Cena: 230 zł - osoba
!!! PROMOCJA !!!
3.580 zł- grupa 16 - osobowa zgłoszona razem (cena zawiera 100 zł rabatu!)
W cenie szkolenia zawiera się:
komplet potrzebnych materiałów, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, kawa, herbata